Missgynnande av eleverna på spetsutbildningarna

Motion 2015/16:2221 av Emma Nohrén (MP)

av Emma Nohrén (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Skolverket i uppdrag att ta fram riktlinjer för meritpoäng så att elever som väljer spetsutbildningar inte missgynnas, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.

Spetsutbildningar

Skolverket definierar spetsutbildningar i gymnasieskolan som utbildningar som är tydligare profilerade och koncentrerade mot vissa specialområden än andra gymnasieprogram.  Där kan eleven bredda och fördjupa sina kunskaper i teoretiska ämnen som matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap, ekonomi och humaniora. Under utbildningen har eleven kontakt med universitet och högskolor och kan läsa kurser på universitetsnivå vid sidan om gymnasiestudierna. Spetsutbildningarna är riksrekryterande. Det är kort sagt en utbildning för mycket studiemotiverade ungdomar som har ett starkt intresse inom ett område.

Gullmarsgymnasiet i min hemkommun Lysekil har haft gymnasial marinbiologisk undervisning sedan 1992, först ett marinbiologiskt naturvetenskapligt program med riksintag och efter gymnasiereformen 2010–11 en spetsutbildning i marinbiologi. Att få kombinera bra utbildning med fördjupning i de ämnen som intresserar mest har visat sig vara ett framgångsrecept. De har haft ett gott söktryck från första början och många nöjda ungdomar har passerat genom åren. Jag är själv en av dem.

Spetsutbildningarnas ämnesplaner är låsta från början på grund av att man blir beviljad ett specifikt upplägg på utbildningen. Här har nu gymnasieskolorna med spetsutbildning uppmärksammat ett problem. Sedan meritpoängen infördes som styrmedel för att rikta in elever att välja t ex mer språkkurser har detta skapat en direkt orättvisa för de som söker spetsutbildningar. Elever på spetsutbildningarna kan inte använda sitt individuella val till att söka kurser som ger extra meritpoäng då de är låsta för fördjupningskurserna som i dagsläget inte ger några extra meritpoäng. Jag anser att det borde vara en självklarhet att spetskurser och specialiseringskurser som används till programmets fördjupning borde ge extra meritpoäng. Som det är nu halkar dessa elever efter i konkurrensen jämfört med de som inte väljer spetsutbildningar och kommer då inte in på de mest attraktiva universitetsutbildningarna där antagningspoängen är som högst. Elever lär sig tidigt att välja taktiskt, och därmed väljer de mest målmedvetna eleverna bort spetsutbildningarna, vilket ju är tvärtemot vad syftet var från början.

Jag finner det därför angeläget att Skolverket ser över riktlinjerna för meritpoäng så att inte de elever som väljer spetsutbildningar missgynnas.

Emma Nohrén (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)