Minskat regelkrångel för företagare

Motion 2021/22:172 av Magdalena Schröder (M)

av Magdalena Schröder (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av minskat regelkrångel för företag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns idag ett enormt regelverk att förhålla sig till som företagare. Varje enskild regel har var för sig, för det mesta, ett gott syfte. Men tillsammans bildar alla regler sammantaget ett regelberg som hämmar företagande, innovationskraft och tillväxt. Utan blomstrande företag minskar välståndet i Sverige. Det är därför viktigt att politiken underlättar och tar bort onödiga regler som försvårar företagares vardag.

Exempel på regler som leder till ökat regelkrångel utan att lösa några verkliga problem är kravet på personalliggare. Den som bedriver verksamhet inom bygg-, restaurang-, frisör- eller tvätteribranschen måste enligt lag föra personalliggare. Även den som bedriver verksamhet inom service av motorfordon, kropps- och skönhetsvård samt den som är livsmedels- eller tobaksgrossist ska föra personalliggare. Syftet med personalliggaren är att förhindra svart arbetskraft. Det kan stå en näringsidkare dyrt om personalliggaren inte finns tillgänglig vid en kontroll från Skatteverket, om en med­arbetare glömt att skriva in sig i personalliggaren eller om någon fyllt i personaliggaren felaktigt. Finns inte personalliggaren tillgänglig tas en kontrollavgift ut på 12500 kr plus 2500 kronor för varje person som inte är upptagen i liggaren men som bedöms vara verksam i rörelsen. Näringsidkaren åläggs också att arkivera personalliggaren i två år. Varje regel måste utvärderas för att se om syftet med regeln uppfylls, i det här fallet om det förhindrar svart arbetskraft. Kravet på personaliggare gör inte det och blir således bara extra byråkrati och regelkrångel för företagare inom vissa branscher.

Ett annat exempel på onödigt regelkrångel för företagare är det så kallade danstill­ståndet som de som driver restaurang, nattklubb eller bar måste ansöka om. Ansökan görs hos polisen och om gäster börjar dansa på en restaurang som saknar danstillstånd måste ägaren se till att dansen upphör. Sommaren 2020 åtalades en man misstänkt för brott mot ordningslagen eftersom att han ordnat danstillställningar i sin restaurang utan att ha danstillstånd. Trots ett flera år gammalt tillkännagivande till regeringen från riksdagen om att kravet på danstillstånd ska tas bort från ordningslagen finns kravet fortfarande kvar.

Exemplen är mångt fler och tillsammans bildar de allt för många onödiga reglerna ett onödigt hinder för företagande och tillväxt. Regeringen måste arbeta aktivt med att minska regelkrånglet för Sveriges företagare och bör årligen rapportera till riksdagen i form av en skrivelse hur arbetet med att minska regelkrånglet fortskrider.

Magdalena Schröder (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-22 Granskad: 2021-09-23 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)