Minskat regelkrångel för företag

Motion 2021/22:2709 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av vilka uppgifter ett företag ska behöva lämna in i syfte att minska arbetsbördan och byråkratin för företagaren och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Våra företag dränks i blanketter, undersökningar och statistik som ska fyllas i och ofta dessutom med svarsplikt.

Om företagen ska vara behjälpliga med att hjälpa samhället med uppgifter så måste samhället mer aktivt arbeta med att underlätta detta. Ett sätt att underlätta och ta bort en del av bördan är att de uppgifter som redan finns från företaget på tex skattemyndigheten, lantmäteriet eller annan statlig verksamhet ska inte behöva fyllas i igen. En företagare ska inte behöva lämna uppgifterna mer än en gång. Därför behöver det göras en ordentlig översyn på hur vi kan minska arbetet för företagaren att lämna uppgifter till statistik och undersökningar. Dessutom måste en större samordning ske med blanketter och uppgiftslämning så att regelkrånglet för våra företagare kan minskas.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)