Minskat regelkrångel för besöksnäringen

Motion 2021/22:2098 av Sofia Nilsson (C)

av Sofia Nilsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska prioritera arbetet med kompetensförsörjning och regelförenklingar för företag inom besöksnäringen och kontinuerligt redovisa hur arbetet fortlöper, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

En bransch som har varit satt under stor press under det senaste året är besöksnäringen. Coronapandemin har inneburit stora förluster. Men ingenting varar för evigt. Att uppleva den svenska naturen är en av de starkaste drivkrafterna som utländska besökare har för att resa till Sverige på semester. Skåne har stora möjligheter att ta andelar på denna marknad. Regionen har en rik och varierad natur och kan bjuda på upplevelser i vildmarksnära kuperade bokskogar och vid klippiga kuster, sandstränder, sjösystem och bördig slättmark. Skåne är nära för flera stora utländska marknader som efterfrågar upplevelser i den svenska naturen. Med sin flerkärniga struktur med nära till service och transporter har Skåne särskilt goda förutsättningar att utveckla en hållbar naturturism i världsklass. Förutsättningarna för vandring och cykling, två av de största segmenten inom Soft Adventure (upplevelser i naturen som inte kräver särskilda förkunskaper) är väl underbyggda med de två första nationella cykellederna i Sverige, Kattegattleden och Sydostleden, samt Skåneleden som sträcker sig över 118 mil över stora delar av Skåne.

I Skåne är det nära till kulturarv och kulturlandskap och just kopplingen mellan natur och kultur är en styrka som det skånska landskapet kan lyfta fram. Det finns flera företag som arbetar med naturen som råvara, boendeanläggningar såväl som aktivitetsaktörer.

Samtidigt som många turismföretag vill växa, upplever de också hinder för utveckling och tillväxt. I första hand är det lagar och myndighetsregler rörande personalansvar och anställning som upplevs som hindrande. Även tillgång till lämplig arbetskraft ses som ett stort hinder för tillväxt. På sikt skulle detta kunna innebära att det finns en risk att företagen avstår från att anställa på grund av regelkrångel och betungande ansvar. De upplever också detta som ett stort hinder i mycket högre utsträckning än genomsnittet för de små och medelstora företagen i Sverige.

De upplevda regelhindren kring personal och anställning återspeglar sannolikt också en problematik kopplad till att besöksnäringen både är en sysselsättningsintensiv sektor och ofta har stora variationer i efterfrågan på sina varor och tjänster beroende på säsong. Det för med sig ett varierande behov av antalet anställda under olika tider på året. De företag som i stor utsträckning säljer sina varor och tjänster till tillresta besökare behöver därför flexibla lösningar för att snabbt kunna anpassa sin personalstyrka efter efterfrågan.

För att ta vara på turismföretagens vilja att växa och potentialen för framtida sysselsättningstillväxt är det viktigt att komma tillrätta med de problem som företagen upplever inom både kompetensförsörjning och regelfrågor.

Sofia Nilsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)