Minskat matsvinn genom mer hemkunskap

Motion 2013/14:Ub518 av Johan Hultberg (M)

av Johan Hultberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att minska matsvinnet.

Motivering

Varje år slängs ungefär en miljon ton matavfall i Sverige. Hushållen står för den absolut största andelen svinn. En normal svensk beräknas slänga 72 kilo mat om året, eller ungefär var fjärde eller femte matkasse som bärs hem.

Även på skolorna är matsvinnet stort. Det totala svinnet från förvaring, beredning och servering är enligt Naturvårdsverket mellan 10 000 och 30 000 ton. Det slängs uppskattningsvis 18,2 kg mat per elev och år.

Matsvinnet är kostsamt, lämnar ett stort och onödigt klimatavtryck och är i grunden såväl socialt, ekologiskt som ekonomiskt ohållbart.

Det görs mycket i Sverige, inte minst på våra skolor, för att minska matsvinnet. Inköp och rutiner ses över, logistik och förvaring förbättras, slängd mat vägs och skolklasser tävlar mot varandra i att slänga så lite som möjligt. Många andra goda initiativ tas.

I skolan finns ett genuint och utbrett engagemang bland elever, lärare och skolledare i dessa frågor. Tyvärr återspeglas detta dåligt i skolans läroplan. Hem­- och konsumentkunskapen fortsätter att befinna sig i strykklass med minst antal timmar även i den nya läroplanen. I 2013-års timplan garanteras eleverna endast 118 timmar hem- och konsumentkunskap.

På knappt 40 timmar per år ska eleverna alltså lära sig hur det är att bo hemifrån, hålla ordning på sin ekonomi och lära sig hur man agerar för en hållbar utveckling.

I en tid när elevernas engagemang i hållbarhetsfrågorna ständigt ökar och behovet av att tänka miljösmart växer känns detta som en felprioritering. Det är upp till entusiastiska lärare, bespisningspersonal eller rektorer att fylla det enorma kunskapsgapet när antalet undervisningstimmar är så lågt.

Medvetenheten, nyfikenheten och oron kring miljö- och klimatfrågor samt intresset för hållbar konsumtion är stor i den uppväxande generationen. Denna oro måste tas på allvar och engagemanget för miljö- och klimatfrågor tas tillvara.

Regeringen bör därför överväga att se över möjligheten att öka inslaget av hem­- och konsumentkunskap samt hållbarhetsfrågor i grund­- och gymnasieskolan.

Stockholm den 24 september 2013

Johan Hultberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)