Minskade kostnader för sjuklöneansvar

Motion 2014/15:984 av Annika Qarlsson (C)

av Annika Qarlsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att minska de små företagens kostnader för sjuklöneansvaret.

Motivering

Att göra det mer lönsamt att arbeta, att göra det billigare att anställa och att ge förutsättningar för ökade drivkrafter till att starta och driva företag är nyckelfaktorer för att fler ska komma i jobb. Det handlar generellt om lägre skatter, bättre förutsägbarhet och mindre regelkrångel.

Ett ansvar som är oerhört svårt att förutsäga och planera för är sjuklöneansvaret. Speciellt för de små företagen. Många företagare vill låta Försäkringskassan ta hand om sjuklön och rehabilitering för sjukdomar och skador, som i många fall inte ens har sin uppkomst i arbetsmiljön på arbetsplatsen, eftersom det är näst intill omöjligt att förutse och planera för. Ett sådant förslag skulle ge flera vinnare. Det skulle öka förutsättningarna för de minsta och mest sårbara företagen att våga anställa och det skulle underlätta för tidigare sjukskrivna personer att bli anställda.

När alliansregeringen tillträdde efter valet 2006 var en av de första åtgärder vi vidtog att ta bort den tredje sjuklöneveckan. Vi har under regeringsåren också infört ett högkostnadstak för sjuklönekostnaderna men det krävs mer.

Näringsdepartementet arbetade under Annie Lööfs ledning fram ett förslag i våras som med precision minskar kostnaderna för sjuklöneansvaret för de små företagen. Det ger en förutsägbar ersättning för höga sjuklönekostnader och kommer med det nya högkostnadsskyddet att slå in redan efter cirka två sjukdagar per anställd och år, även om dagarna inte är sammanhängande. Företagare slipper krångel med att ansöka om ersättningen eftersom den kommer betalas ut automatiskt. Det förslaget anser jag bör införas omgående. Detta bör ges regeringen tillkänna.

.

Annika Qarlsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)