Minskad otrygghet i offentliga rum

Motion 2020/21:2662 av Maria Nilsson (L)

av Maria Nilsson (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning med målet att ta fram förslag för hur en trygg stadsplanering ska se ut i framtiden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att vara rädd påverkar ditt beteende och begränsar ditt livsutrymme. Det kan hända att du tänker en extra gång innan du går ut på kvällen eller till och med undviker att gå ut. I stället för att ta den närmaste vägen hem går du en extra omväg för att undvika ett buskage, en gångtunnel eller ett oupplyst stråk.

En av de platser som upplevs som mest otrygga är gångtunnlar. I en gångtunnel är känslan av instängdhet och att vara oskyddad påtaglig, flera uppmärksammande brott de senaste åren har också skett i anslutning till mörka gångtunnlar.

Tunnlar började användas som trafikplaneringsredskap på 1950-talet och hade sin höjdpunkt under 1960-talet men sedan har de alltmer fasats ut. De gångtunnlar som en gång byggdes står dock i många fall kvar och sprider otrygghet och vissa fall direkt rädsla.

Många kommuner har gjort stora insatser dels för att ljussätta gångtunnlar på sätt som gör att tryggheten ökar. Trots detta så fortsätter utsattheten för framför allt kvinnor i och i närheten av gångtunnlar.

Byggandet av gångtunnlar är inte en fråga för svenska staten, däremot är kvinnors trygghet i offentliga rum i högsta grad en fråga för staten.

 

 

Maria Nilsson (L)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)