Minoritetsspråkens ställning

Motion 2001/02:Sf285 av Erling Wälivaara (kd)

av Erling Wälivaara (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av skärpning av kraven i en ny utvärdering av hur kommunerna lever upp till och använder tilldelade resurser för att stärka minoritetsspråkens ställning.

Motivering

Riksdagen beslutade den 2 december 1999 att ge lagstadgad rätt till enskilda att använda samiska, finska och meänkieli hos domstolar och förvaltnings­myndigheter i de geografiska områden där språken använts av hävd och fortfarande används i tillräcklig utsträckning. För det samiska språket är det geografiska området Arjeplog, Gällivare, Jokkmokk och Kiruna kommuner. För finskan och meänkieli är det geografiska området Haparanda, Övertorneå, Pajala, Gällivare och Kiruna kommuner. Det har också införts en rätt att i dessa områden få förskoleverksamhet och äldreomsorg helt eller delvis på dessa språk. Den ovannämnda lagstadgade rätten började gälla den 1 april 2000.

Länsstyrelsen i Norrbotten har fått regeringens uppdrag att utvärdera reformen, vilket också gjorts under våren 2001. Regeringens utvärderingsdirektiv var allmänt hållna och saknade bl.a. krav på redovisning av hur kommunerna har använt tilldelade resurser för att stärka minoritetsspråkens ställning. En ny utvärdering med skärpta krav att kommunerna redovisar hur tilldelade medel använts och hur respektive kommun lever upp till reformen bör snarast göras.

Stockholm den 2 oktober 2001

Erling Wälivaara (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)