Mindre barngrupper i förskolan

Motion 2022/23:1734 av Christian Carlsson (KD)

av Christian Carlsson (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en statlig utredning om ett tak för barngruppernas storlek i förskolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige ska alla föräldrar ha möjlighet att själv välja barnomsorg för sina barn. Oavsett vilken förskola man väljer, eller om man väljer en dagmamma, så är barnomsorgens viktigaste uppgift att ge varje barn en trygg start i livet.

 

Småbarnsåren är bland de mest formativa för ett barn. Det är därför avgörande att det finns tid för barnen. Tid att se, bekräfta och bry sig om.

 

Det är en fråga för samtliga politiska nivåer att eftersträva bättre förutsättningar för barnen i förskolan. Särskilt de små barnen behöver små barngrupper. Kristdemokraterna förespråkar därför ett lagstadgat tak på max tolv barn per barngrupp för barn under 3 år. Mot bakgrund av det bör en statlig utredning tillsättas om att införa ett tak för barngruppernas storlek.

 

 

Fler vuxna och mindre barngrupper skapar bättre förutsättningar för barnen i förskolan. Föräldrar ska känna sig trygga med att det finns tid för personalen att se och bekräfta barnen. Tid för barnen ger tryggare barn, och trygga barn är det som på sikt ger ett tryggare Sverige.

 

 

 

Christian Carlsson (KD)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)