Miljövinster genom översyn av alkoholbeskattningen

Motion 2008/09:Sk466 av Sofia Arkelsten (m)

av Sofia Arkelsten (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om miljöförbättringar genom en översyn av den svenska alkoholbeskattningen.

Motivering

Sverige har av olika skäl kvar sitt försäljningsmonopol på alkohol. Det får en rad effekter för miljöbelastningen som inte alltid tas med i kalkylerna och som inte omfattas av lagstiftningens syfte.

Miljöpolitik handlar mycket om oglamorösa frågor som sopor, avlopp och logistik. Men miljöfrågorna rör alla politikområden. Alkoholbeskattningen är faktiskt också en miljöfråga. I Sverige har vi ett system för alkoholförsäljning och alkoholbeskattning som har gjort det lönsamt för människor att handla öl och vin utomlands. Miljökonsekvenserna av denna reglering är inte tillräckligt utredda. Men det är inte svårt att räkna ut att effekterna blir stora i transportsektorn, som är vår största utmaning för att minska Sveriges utsläpp av växthusgaser. Det är dåligt för miljön att företagen producerar öl i Sverige och sedan, visserligen genom effektiv logistik, kör det till Danmark eller Tyskland – bara för att människor sedan åker, av egen kraft, med egna fordon på så kallade hälsoresor och kör hem ölet igen. Alternativt skickas inköpen via post eller budföretag. Då blir det minst dubbelt så mycket logistik som tär på våra miljöresurser.

Det vore till och med bättre för miljön om Danmarks och Tysklands ambassad skulle kunna få undantag från den svenska alkohollagstiftningen för att upplåta utrymme för företag att sälja öl och vin på ambassaderna än att detta ineffektiva transporterande fortsätter. Med anledning av detta föreslår jag att vi ser över den svenska beskattningen av öl och vin i syfte att minska belastningen på miljön.

Stockholm den 1 oktober 2008

Sofia Arkelsten (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)