Miljöstationer på båtklubbar

Motion 2021/22:413 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att båtklubbar ska ansvara för gemensam miljöstation för omhändertagande av glykol, spillolja och batterier och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Runt om i Sverige ser vi ett stort antal båtklubbar. Dessa drivs i föreningsform och samlas kring det stora intresset för båtar. De hanterar gemensamt allt från sjösättning till upptag­ning, arrangerar platser för vinterförvaring, äger gemensamma bryggor, har anordningar för tömning av latrin och påfyllning av färskvatten och har gemensamma aktiviteter. Något som däremot saknas i alltför många fall är det gemensamma ansvaret och om­händertagandet av de miljöfarliga varor som förknippas med ägandet av en båt.

För att göra det lättare att ta miljöhänsyn och göra det enkelt att göra rätt bör det vara upp till varje båtklubb att ansvara för ett omhändertagande av glykolen som varje år används för vinterförvaringen av båtmotorerna, uppsamling av spillolja och insam­ling av batterier. Ett gemensamt åtagande och krav på insamling av glykol istället för att det skjutsas rakt ut i sjön innebär en miljövinst långt överskridande den uppoffring båt­klubben får i att ordna insamlingskärl. 

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-27 Granskad: 2021-09-27 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)