Miljöpolitik

Motion 2004/05:MJ507 av Jan Andersson m.fl. (c)

av Jan Andersson m.fl. (c)
Sammanfattning

En god miljöär en överlevnadsfråga och en fråga om livskvalitet. Miljöpolitiken utgår från människors engagemang för att komma tillrätta med miljöproblemen. Hållbar utveckling når vi endast i samarbete mellan individer, företag, olika politiska nivåer och nationer. En hållbar tillväxt förutsätter att jord, skog och havsresurser nyttjas på ett sunt sätt. En kortsiktig vinning måste stå i relation till den långsiktiga rikedom som miljösatsningar ger. Vi ska fortsätta att arbeta för ett bra företagsklimat där den miljödrivna utvecklingen och konkurrenskraften hos svenska företag främjas.

Sverige måste på olika sätt medverka i det internationella miljösamarbetet. Detta gäller inte minst inom EU. Vi vill att EU ska ta sig an miljön som nästa stora utmaning och forma en gemensam
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (22)