Miljökrav som villkor för elcertifikat

Motion 2011/12:N419 av Helena Leander (MP)

av Helena Leander (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att eventuella elcertifikat för vattenkraft endast ska få gå till vattenkraft som drivs med tillstånd som omfattar hela verksamheten i enlighet med miljöbalken.

Motivering

Det är rimligt att miljöbalkens krav gäller alla verksamheter, även vattenverksamheter. Däremot är det inte rimligt att stöd ges genom elcertifikatsystemet till vattenverksamheter som inte uppfyller grundläggande miljökrav.

Miljöorganisationer har kritiserat det förhållandet att vattenkraftägare kan få stöd genom elcertifikatsystemet, utan att dessa har krav på sig att klara miljöbalkens krav, eller kan visa att de har klarat de krav som ställts på hänsyn till biologisk mångfald i rinnande vatten. Vi har tagit upp detta problem i annat sammanhang (t.ex. motion 2011/12:mp003).

Miljöpartiet anser att det finns goda skäl att utesluta vattenkraft från elcertifikatsystemet. Detta har vi utvecklat närmare i annat sammanhang. För den händelse vattenkraft kvarstår i elcertifikatssystemet bör endast sådan vattenkraft som drivs med tillstånd som inkluderar moderna miljökrav vara berättigad till certifikatsstödet. Kraftverken ska alltså ha miljötillstånd, omfattande hela verksamheten, enligt miljöbalken.

Stockholm den 5 oktober 2011

Helena Leander (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)