Miljöeffekter av taxfreesprit

Motion 2008/09:So535 av Sofia Arkelsten (m)

av Sofia Arkelsten (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av alkohollagstiftningen för att minska negativa miljöeffekter.

Motivering

Sverige har av olika skäl kvar sitt försäljningsmonopol på alkohol. Det får en rad effekter för miljöbelastningen som inte alltid tas med i kalkylerna och som inte omfattas av lagstiftningens syfte.

Eftersom Systembolaget AB har monopol på försäljning av alkohol är det olagligt för företag att sälja alkohol till konsumenter på svensk mark. Resebranschen har genom taxfreereglerna kommit runt försäljningsmonopolet och säljer helt lagligt alkoholprodukter. Tyvärr innebär detta försäljningssätt att alkoholen som säljs både genom förbeställning och sedan på planet helt enkelt reser minst lika mycket som resenären. Det är många kilo sprit som på grund av stelbenta regler flyger fram och tillbaka till semesterorterna och eftersom alkoholen väger en hel del ökar flygplanens vikt och bränsleåtgång. Detta är en helt onödig miljöbelastning.

Med anledning av detta föreslår jag att vi ser över det svenska försäljningsmonopolet för alkohol i syfte att minska belastningen på miljön.

Stockholm den 1 oktober 2008

Sofia Arkelsten (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)