Miljö och rättvisa

Motion 2009/10:MJ468 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2009/10:MJ468

av Lars Ohly m.fl. (v)

Miljö och rättvisa

v202

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Inledning 6

4 Vänsterpartiets utgångspunkter i miljöpolitiken 6

4.1 Rättvist miljöutrymme 6

4.2 Klimaträttvisa 7

4.3 Miljö, klass och kön 7

5 Pågående globala förändringar i miljön 8

5.1 Klimatförändringarna – det vetenskapliga underlaget 8

5.2 De ekonomiska kostnaderna för klimatförändringarna 8

5.3 Miljöförändringarna – det vetenskapliga underlaget 9

5.4 De ekonomiska kostnaderna för miljöförändringarna 9

6 Den borgerliga regeringens miljöpolitik 10

6.1 Regeringens klimatbluff 10

6.2 Regeringens urholkning av naturvården 11

7 Miljö ur ett klassperspektiv 12

7.1 Rika tär på miljön 12

7.2 Fattiga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (41)