Mildra de orimliga konsekvenserna för enskilda fel med trängselskatten

Motion 2018/19:944 av Hampus Hagman (KD)

av Hampus Hagman (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda frågan om tilläggsavgift för den som begår enskilda fel med trängselskattebetalning, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Den som betalar trängselskatt försent får betala en tilläggsavgift. Det är givetvis rimligt att den som gör fel får någon form av påföljd, men påföljden måste också stå i relation till det fel som begåtts. Det går knappast att säga om tilläggsavgiften på 500 kronor för sent betald trängselskatt. I extremfallet kan en försenad skatteinbetalning på 9 kronor (som är lägsta avgiften för passage i Göteborg) innebära ett tillägg om 5556procent. Exemplen på andra tilläggsavgifter med samma proportioner torde vara få.

Riskerna med dessa orimligt stora påföljder är de urholkar förtroendet för myndigheterna, särskilt som myndigheter som begår fel sällan får kännbara konsekvenser. Det bör därför utredas hur systemet kan förändras. En modell skulle kunna vara att tilläggsavgiften ökar vid upprepade fel. Första felet kan ge en tilläggsavgift på 100 kronor, andra felet kan ge en tilläggsavgift på 300 kronor och den som gör fel tre eller fler gånger får en tilläggsavgift på 500 kronor. På så sätt mildras följderna för den som begår ett enskilt misstag.

Hampus Hagman (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)