Mikroplast

Motion 2016/17:242 av Niclas Malmberg (MP)

av Niclas Malmberg (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag till förbud mot mikroplast i vissa produkter och tillkännager detta för regeringen.

Mikroplast i haven ackumulerande problem

Mikroplast är små plastpartiklar, mindre än 5 millimeter i diameter. Mikroplast utgör den största andelen av allt plastskräp i världshaven. Plast bryts ned väldigt långsamt, samtidigt som tillförseln ökar kraftigt. Det leder till att mängden plast i våra hav hela tiden ökar. Forskningen visar samtidigt att mikroplast orsakar stor skada på den marina miljön.

Enda lösningen på problemet är att minska tillförseln av mikroplaster, och ett sätt att göra det är att förbjuda användningen i produkter där mikroplasterna enkelt kan ersättas, i enlighet med substitutionsprincipen. Uppemot 40 ton mikroplast beräknas hamna i Östersjön varje år från produkter som duschgel, kroppsskrubb och ansiktsrengöring, produkter där mikroplaster enkelt kan ersättas. Det finns exempel på företag som tar ansvar och ersätter mikroplasten med exempelvis kiseldioxid. Men industrins utfasning är allt för långsam.

Ett svenskt förbud mot mikroplaster skulle tvinga företag som vill sälja produkterna i landet att ställa om produktionen. Men det skulle också skynda på omställningen i andra länder och öppna upp förutsättningarna för ett heltäckande förbud i hela EU, en fråga som redan finns på EU-kommissionens bord.

Mot bakgrund av detta föreslås riksdagen besluta att ge regeringen till känna att återkomma med förslag till förbud mot användning av mikroplaster i vissa produkter.

 

 

Niclas Malmberg (MP)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-29 Granskad: 2016-09-29 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)