Mervärdesskattesatser inom kultur- och besöksnäringen

Motion 2013/14:Sk243 av Lars Tysklind och Nina Larsson (FP)

av Lars Tysklind och Nina Larsson (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av mervärdesskattesatserna inom kultur- och besöksnäringen.

Motivering

Speciellt inom kultur- och besöksnäringen förekommer många nivåer på momssatsen.

Sänkningen av moms på restaurang- och cateringtjänster från 25 % till 12 % som genomförts från den 1 januari 2012 bör följas upp med ytterligare översyn. Inom besöksnäringen förekommer flera andra exempel på olika momssatser som försvårar för entreprenörer och kunder av turistaktiviteter.

Exempel: persontransport 6 %, guidning 25 %, boende 12 % och en kulturaktivitet 6 % eller 25 %.

Det närmast klassiska exemplet är den så kallade ”dansbandsmomsen”, som innebär att ett uppträdande av ett så kallat dansband beskattas hårdare än ett uppträdande av annan artist, helt beroende på om det finns uppsåt till dans. Förekommer dans är momsen 25 % medan ett artistuppträdande utan dans med 6 % . Det innebär med andra ord att en person som uppskattar dansbandsmusiken och ändå inte har det minsta avsikt att dansa måste betala mer än om denne person uppskattat en annan typ av musik.

Det finns klara fördelar med enhetlig moms och därför bör mervärdesskattesatserna ses över. Utgångspunkten bör vara att enhetlighet mellan olika musikgenrer uppstår och att likartade företeelser inom besöksnäring likställs.

Åtgärden kan förväntas ge en betydande förenkling för berörda företag och i förlängningen bidra till att skapa nya jobb.

Stockholm den 26 september 2013

Lars Tysklind (FP)

Nina Larsson (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)