Mer samordnad jakt på dovhjort och vildsvin

Motion 2021/22:1804 av Johan Löfstrand m.fl. (S)

av Johan Löfstrand m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att länsstyrelser och viltförvaltningsdelegationerna bör få i uppdrag att verka för en ökad samordnad jakt på vildsvin och dovhjort, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Viltskadorna har under de senaste åren ökat markant. Mellan 2014 till 2020 så hade viltskadorna på spannmål mer än fördubblats. De största skadorna på nästan alla lantbruksgrödor orsakas av vildsvin, men dovhjorten står också för en stor andel av skadorna.

Lagstiftningen kring framför allt vildsvinsjakt ändrats flera gånger de senaste åren för att underlätta jakt, vilket är mycket välkommet. Men avskjutningen är inte tillräcklig då vildsvin förökar sig snabbt, är svårjagade, intelligenta och skygga. Även dovhjorten har ökat kraftigt i antal de senaste åren då jakten på vissa håll är allt för begränsad.

Samordning av jakt mellan markägare skulle kunna vara en väg att underlätta jakten. Men markägaren är suveräna på sin egen mark och detta skapar konflikter mellan olika intressen. Det förekommer också att vissa markägare underlättar för vildsvinen och lockar dem till sin mark genom utfodring för jakt. Att ställa större krav på samordnad jakt på statlig och kommunal mark är dock ett första steg. Därför bör länsstyrelser och viltförvaltningsdelegationerna få i uppdrag att verka för en ökad samordnad jakt av vildsvin och dovhjort.

Johan Löfstrand (S)

Eva Lindh (S)

Johan Andersson (S)

Mattias Ottosson (S)

Teresa Carvalho (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)