Mer RUT

Motion 2018/19:2396 av Annika Qarlsson och Ulrika Heie (båda C)

av Annika Qarlsson och Ulrika Heie (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att höja taket för RUT-avdraget och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur RUT-avdraget kan utökas och omfatta fler tjänster och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda utökad avdragsrätt för RUT och ROT till att gälla för hushållens alla köpta tjänster och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

RUT-reformen har skapat möjligheter för familjer att klara vardagen. Den har frigjort tid för ökat arbetsmarknadsdeltagande, ökade arbetsinkomster och yrkeskarriär. Den har lett till att fler har fått sitt första jobb och startat sitt första företag. Tack vare det RUT-avdrag som infördes 2007 av alliansregeringen har efterfrågan på hushållsnära tjänster ökat stadigt i över tio år. Det har lett till många nya jobb, minskat svartjobb och underlättat livet för många småbarnsfamiljer och många äldre. Dessa jobb har vuxit fram utan några sänkta löner, subventionerade anställningar eller uppfinningsrikedom vad gäller olika arbetsmarknadsåtgärder.

På lite sikt borde avdragsrätt för hushållens alla köpta tjänster införas. Genom att införa en utökad avdragsrätt från RUT och ROT till att gälla hushållens alla köpta tjänster av certifierade leverantörer så skulle nya tjänster, som inte erbjuds idag, växa fram. När hushållen köper tjänster så är det med redan skattade medel, de är därför en priskänsligare konsumentgrupp än företagen. Det skulle gynna en hållbar ekonomi där konsumtion styrs mot tjänster, reparationer och dylikt istället för av varor. Med en generell avdragsrätt skulle nya tjänster och behov kunna utvecklas friare. Jag föreslår därför att regeringen tillsätter en utredning om hur avdragsrätt för hushållens alla köpta tjänster skulle kunna utformas.

Annika Qarlsson (C)

Ulrika Heie (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (3)