Mer och fler företagare

Motion 2003/04:N329 av Maud Olofsson m.fl. (c)

av Maud Olofsson m.fl. (c)
Motion till riksdagen

2003/04:N329

av Maud Olofsson m.fl. (c)

Mer och fler företagare

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Sammanfattning 2

3 Förslag till riksdagsbeslut 3

4 Underifrånperspektiv på tillväxt 5

4.1 Tillväxt för livskraft och självbestämmande 5

4.2 Fler företagare skapar tillväxt 6

4.3 Nya enkla företagsformer 6

5 Företagare är människor 7

5.1 Kvinnors företagande 7

5.2 Offentlig upphandling 8

5.3 Lättare att få F-skattsedel 8

5.4 Invandrares företagande 9

5.5 Ekonomiska förutsättningar 10

5.6 Informellt kapital 10

5.7 Såddkapital 11

5.8 Trygghetssystem även för företagare 11

5.9 Försäkringsskydd även för företagare 12

6 Rensa i systemen! 12

6.1 Ohälsan 12

6.2 Arbetsgivaransvaret 12

6.3 Centerpartiets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (28)