Melatonin som ett kosttillskott

Motion 2021/22:2221 av Helena Storckenfeldt m.fl. (M)

av Helena Storckenfeldt m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att klassa melatonin som ett kosttillskott och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I större delen av Europa klassas melatonin som ett kosttillskott. Även USA och grannlandet Finland anser läkemedlet vara ett kosttillskott,vilket innebär att det säljsreceptfritt tillskillnadfrån Sverige där melatonin är receptbelagt. Melatonin är ettkroppsegetsömnhormonvars utsöndring varierar beroende på ljus- och mörkernivå.Melatonin utsöndras som mest på natten när det är mörkt och som minst på dagen då solen skiner.Någon som jobbar natt ofta eller en blind person har, av förklarliga skäl, svårt att ha en normal ljusjusterad dygnsrytm,vilket kan orsaka sömnproblem. I längden leder sömnbrist till allvarliga åkommornågot som skulle kunna förebyggas med hjälp av melatonin som kosttillskott.Innehav av läkemedel utan recept leder oftast till böter, men för man in melatonin från något av de länder där det finns receptfritt finns det risk att man döms för smuggling. Under det mörkaste halvåreti Sverigegår många till jobbet när det är mörkt och sedan hemigennär detåterigen ärmörkt. Bristen på solljus kan leda till allvarliga sömnproblem,och melatonin skulle kunnavara till hjälp för vissai Sverige.Regeringen bör därförövervägaatt klassa melatonin som ett kosttillskott.

Helena Storckenfeldt (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Åsa Coenraads (M)

Lars Püss (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)