Medel till Musik i Uppland, m.m.

Motion 1990/91:Kr330 av Barbro Sandberg och Håkan Holmberg (fp)

av Barbro Sandberg och Håkan Holmberg (fp)

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion
1990/91:T250 hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om medel till Musik i Uppland,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om ABC-nytt i vissa delar av
Uppsala län.

Stockholm den 25 januari 1991

Barbro Sandberg (fp)

Håkan Holmberg (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)