Meddelarskyddet i skattefinansierad verksamhet

Motion 2012/13:K344 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att privat verksamhet som finansieras med skattemedel ska omfattas av samma meddelarfrihet som den i kommuner och i offentliga bolag.

Motivering

Det är straffbart för kommunala chefer att bestraffa anställda som vänder sig till media. Detta gäller även inom offentliga bolag som ägnar sig åt myndighetsutövning och som ägs till mer än hälften av stat, kommun eller landsting. Däremot omfattas inte anställda i privata företag.

Offentliganställda tjänstemän har tack vare meddelarfriheten en generell möjlighet till undantag från tystnadsplikten – men inte handlingssekretessen – till den som kan offentliggöra uppgifterna i medier. Det är inte bara en demokratisk fråga utan rör också skyddet för patienter, elever och andra som behandlas illa.

Det är straffbart för arbetsgivare att efterforska vem som vänt sig till media gällande missförhållanden eller att utsätta anställda som slagit larm för repressalier. Men anställda i privata företag kan däremot beläggas med munkavle av sin arbetsgivare. Det gäller även privat verksamhet som finansieras med skattemedel. Självfallet bör yttrandefriheten gälla fullt ut inom all verksamhet som bekostas av offentliga medel!

Stockholm den 3 oktober 2012

Hillevi Larsson (S)

Carina Hägg (S)

Carina Ohlsson (S)

Åsa Lindestam (S)

Eva-Lena Jansson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat:

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)