Meddelarfrihet för anställda inom offentligt finansierad verksamhet

Motion 2012/13:K254 av Adnan Dibrani och Jennie Nilsson (S)

av Adnan Dibrani och Jennie Nilsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om meddelarfrihet för anställda inom offentligt finansierad verksamhet.

Motivering

Vår gemensamt finansierade välfärd bedrivs allt mer i entreprenadform. Privata firmor och aktiebolag sköter barnomsorg, skola och äldreomsorg finansierat med skattemedel.

I den offentliga verksamheten finns flera kontrollsystem för att allmänheten ska få en god möjlighet att granska hur skattemedlen används. I den privata verksamheten är det andra regler som gäller. Där tar aktiebolagslag och andra lagar till skydd för företaget och dess möjligheter att via affärshemligheter konkurrera med andra företag över. Offentlighetsprincipen och meddelarskyddet gäller inte. Det innebär att en lärare på både en privat och en kommunal skola har rätt att anonymt meddela till en tidning om rektorn använder skolans pengar på ett felaktigt sätt. Men en anställd på en privat skola, finansierad med skattemedel, saknar det skydd som efterforskningsförbudet ger. Det är till och med så att den privatanställde läraren, som talar med pressen, riskerar skadestånd för avslöjande av företagshemligheter.

Sverige har långa demokratiska traditioner som bygger på att alla har samma rättigheter och skyldigheter. Det måste vara lika förutsättningar inom all offentligt finansierad verksamhet. Därför måste privatanställda ha samma yttrandefrihet än offentligt anställda inom offentligt finansierad verksamhet.

Stockholm den 27 september 2012

Adnan Dibrani (S)

Jennie Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)