Medborgarkontor i invandrartäta områden

Motion 2015/16:262 av Marco Venegas m.fl. (MP)

av Marco Venegas m.fl. (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om medborgarkontor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Medborgarkontor började inrättas för många år sedan i miljonprogramsområden, främst i större städer. Nu har nya flykting- och invandrargrupper kommit till Sverige och därmed finns ett ökat behov av den service som medborgarkontor kan ge. Vi föreslår att riksdag och regering tar initiativ som leder till att det inrättas en rad medborgarkontor i invandrartäta områden i landet.

Många lärare inom sfi vittnar om att de får många frågor och önskemål om att få hjälp med både praktiska och ganska avancerade frågor, som de får ägna en hel del tid åt. Många av de frågor som lärarna möter skulle personal på ett medborgarkontor vara mer förberedda att svara på, eller länka vidare till annan kontakt. Medborgarkontor i invandrartäta områden bör ha personer som kan arbeta med samhällsvägledning, administrativ service och rådgivning av ekonomiska och juridiska frågor. Det bör också finnas kompetens att möta människor i kris och med traumatiska upplevelser.

I dessa medborgarkontor bör personal från olika myndigheter och andra instanser finnas på plats, t ex Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och socialtjänsten. Det skulle underlätta för besökarna att kunna få information från flera instanser samtidigt gällande sitt ärende.

Om vi inrättar medborgarkontor med personal som har dessa kompetenser kan vi både öka integrationen, undvika mänskligt lidande och spara samhällets ekonomiska resurser. Alla kommuner kommer sannolikt att ta emot flyktingar framöver, varför det blir extra viktigt att ha en god samhällsservice för nya invånare i landet.

Marco Venegas (MP)

Stefan Nilsson (MP)

Niclas Malmberg (MP)

Elisabet Knutsson (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-01 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)