med anledning av skr. 2021/22:261 Nationell planering för transportinfrastrukturen 2022–2033

Motion 2022/23:3 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2022/23:3

av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

med anledning av skr. 2021/22:261 Nationell planering för transportinfrastrukturen 2022–2033

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Bakgrund

4 Utgångspunkter för infrastrukturen

4.1 Våra klimatmål måste vara styrande för transportsystemet

4.1.1 Trängselskatter och trängselavgifter

4.1.2 Överflyttning av gods till järnväg och sjöfart

4.1.3 Delmål för att uppnå klimatmålet för transportsektorn

4.2 Fyrstegsprincipen

4.3 Ett transporteffektivt samhälle – med lägre klimatpåverkan

4.4 Inför en investeringsbudget

4.5 Medfinansiering

4.6 En hållbar samhällsplanering

4.7 Ökad it-användning för minskad klimatpåverkan

5 Resor och transporter
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-09-30 Bordlagd: 2022-10-19 Granskad: 2022-10-19 Hänvisad: 2022-10-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (21)