med anledning av skr. 2018/19:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2018

Motion 2018/19:3052 av Lars Andersson m.fl. (SD)

av Lars Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2018/19:3052

av Lars Andersson m.fl. (SD)

med anledning av skr. 2018/19:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2018

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att demokratisering av EU-institutionerna är det viktigaste medlet för att öka medborgarnas delaktighet och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en övergripande prioritering i EU-förhandlingar måste vara att begränsa EU:s utgifter så att Sveriges avgift kan sänkas med åtminstone en tredjedel och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att nya medlemsländer måste nå upp till kriterierna av egen förmåga och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-03-29 Granskad: 2019-04-01 Bordlagd: 2019-04-02 Hänvisad: 2019-04-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (67)