med anledning av skr. 2017/18:118 Verksamheten i Europeiska unionen under 2017

Motion 2017/18:4036 av Björn Söder m.fl. (SD)

av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2017/18:4036

av Björn Söder m.fl. (SD)

med anledning av skr. 2017/18:118 Verksamheten i Europeiska unionen under 2017

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för en omförhandling så att svenska folket kan ges möjlighet att ta ställning till om Sverige ska lämna det överstatliga EU och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om folkomröstningar och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om öppenhet när det gäller handlingar med ursprung från Europeiska unionens olika organ och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om EU:s budget
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-03-28 Granskad: 2018-04-04 Bordlagd: 2018-04-10 Hänvisad: 2018-04-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (63)