med anledning av skr. 2016/17:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2016

Motion 2016/17:3661 av Kerstin Lundgren (C)

av Kerstin Lundgren (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige och EU ska stå upp för att demokrati och rättsstatens principer ska gälla i alla EU:s länder och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige och EU ska värna goda relationer med Storbritannien även efter deras utträde ur unionen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

2016 var ett händelserikt år för EU:s del. Ovanpå år av ekonomiska utmaningar söker nu EU lösningar för migration och för en ny relation med Storbritannien. Vi har sett hur de grundläggande värden som unionen byggts på utmanas och hotas i olika länder. Runt om i Europa ser vi att nationalistiska strömningar vinner mark i de nationella parlamenten. 2017 har av många setts som ett ödesår för EU, med flera viktiga nationella val där kandidater med en uttalat nationalistisk och EU-skeptisk agenda ser ut att stärkas. I denna tid är det viktigt med ett EU som står upp för sina värderingar, står upp för mänskliga rättigheter och demokrati med yttrandefrihet, pressfrihet och mötesfrihet. Ett EU som markerar att rättsstatens principer måste gälla i alla EU-länder, även Polen och Ungern där utvecklingen ledsamt nog går åt andra hållet. Vi vill se ett EU som står upp för de liberala värden som EU grundats på, mot de populistiska krafter som åter ser dagens ljus.

2016 var också året då Storbritannien röstade för att lämna EU, och den 29 mars 2017 inledde Storbritannien formellt processen med att lämna EU. För Centerpartiet är det viktigt att EU och Sverige ska ha fortsatt goda och nära relationer med Storbritannien. Framför allt ska inte det brittiska folket få ta alla negativa konsekvenser av ett utträde.

Sverige är ett exportberoende land, och det är extra viktigt att vi kan ha goda handelsrelationer med Storbritannien även framöver. Vi måste stå upp för frihandel när protektionismen breder ut sig. Det gäller att fortsatt driva på för att sluta frihandelsavtal med viktiga partners och att arbeta vidare med den transatlantiska länken på frihandelsområdet.

Det är viktigt att ha ett fortsatt nära samarbete med Storbritannien säkerhetspolitiskt. Att Storbritannien är med och känner och tar ansvar för säkerheten på den europeiska kontinenten är av stor vikt. Det är också ett område som Storbritannien identifierat som viktigt att fortsätta arbeta tillsammans inom. Storbritanniens utträde ur EU får inte leda till att nya murar byggs.

Naturligtvis är det också viktigt att Storbritannien inte ska kunna ta del av de fördelar som EU erbjuder om landet inte också tar ansvar för dess svagheter, vilket det genom sitt utträde väljer att inte göra. Samarbetsavtal kan alltid skapas, men då är det viktigt att UK betalar för sin del av samarbetet.

Storbritanniens utträde ur EU blir en av EU:s största utmaningar någonsin. Det kan också finnas en möjlighet till nystart för EU om skilsmässan går smidigt. Denna process får inte blockera en fortsatt utveckling av unionen.

Kerstin Lundgren (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-03-30 Bordlagd: 2017-04-05 Granskad: 2017-04-05 Hänvisad: 2017-04-06
Yrkanden (2)