med anledning av skr. 2009/10:53 En strategi för ungdomspolitiken

Motion 2009/10:Kr4 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp)

av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp)
Motion till riksdagen

2009/10:Kr4

av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp)

med anledning av skr. 2009/10:53 En strategi för ungdomspolitiken

s25003

Innehållsförteckning

Inledning 2

Ungdomar har rätt till arbete! 3

Investera i ungas möjligheter att få jobb 3

Jobbstart för unga 3

Ungdomslyft 4

Fler möjligheter till jobb, utbildning och praktik – och krav på utbildning efter ett års arbetslöshet 4

Fler platser i KY och högskola – och bättre kvalitet 4

Snabbare övergång från studier till arbete 4

Kvalitet i Arbetsförmedlingens insatser 5

Ungdomar har rätt till utbildning! 6

Unga ska skyddas från krisens effekter 6

Ungdomar har rätt till kultur och aktiv fritid! 7

Ungdomar har rätt till en bostad! 8

Ungdomar har rätt till en egen, sund, ekonomi! 9

Ungdomar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-11-17 Bordläggning: 2009-11-19 Hänvisning: 2009-11-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)