med anledning av skr. 1995/96:30 EU:s regeringskonferens 1996

Motion 1995/96:U22 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

av Gudrun Schyman m.fl. (v)
Sammanfattning

Vänsterpartiet fullföljer i denna motion sin kritiska hållning
till hela unionsprojektet och föreslår en rad åtgärder för att
göra det europeiska samarbetet mer flexibelt och
demokratiskt. Bristen på demokratisk legitimitet hos EU-
systemet anges som ett av dess största problem. Regering får
stöd för att driva frågan om offentlighet åt handlingar inom
unionen men vänsterpartiet vill också att meddelarskyddet
tas med i kraven. För att stärka demokratin reses kraven att
medborgare och politiker i god tid före beslut får information
på det egna språket. De nationella parlamenten föreslås få
initiativrätt och kommissionens roll ändras till att vara ett i
huvudsak beredande organ.

Kraven på respekt för mänskliga rättigheter lyfts fram både som krav på de
nya
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-01-26 Bordläggning: 1996-01-30 Hänvisning: 1996-01-31

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (106)