med anledning av skr. 1990/91:50 Åtgärder för att stabilisera ekonomin och begränsa tillväxten av de offentliga utgifterna

Motion 1990/91:Fi29 av Paul Ciszuk m.fl. (mp)

av Paul Ciszuk m.fl. (mp)
Dokument saknas
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1990-11-20 Bordläggning: 1990-11-21 Hänvisning: 1990-11-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)