med anledning av prop. 2021/22:220 Sjukersättning till äldre i förvärvsarbetande ålder

Motion 2021/22:4698 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår propositionen.

Motivering

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till ändringar i socialförsäkringsbalken, som riskerar att vi återigen får en sjukförsäkring som präglas av passivitet och riskerar att alltför många lämnar arbetslivet i förtid.

Det finns stora risker att vi kommer att få se en utveckling där fler personer förtids­pensioneras i stället för att genom aktiva rehabiliteringsinsatser stöttas tillbaka i tidigare eller nytt arbete. Det borde vara självklart att ta till vara den arbetsförmåga som finns hos den sjukskrivne oavsett om man nått 60 års ålder.

Propositionen innebär att det som hittills varit vägledande för utformningen av sjukförsäkringen, en aktiv sjukskrivningsprocess som påskyndar återgången i arbete, i stället leder till att vi återigen får en sjukförsäkring som präglas av passivitet.

Alla de reformer som genomförs inom pensionssystemet, bl.a. att riktåldern för pension kommer att höjas under de kommande åren, har i syfte att vi ska jobba längre. Regeringens förslag går i en helt annan riktning. Alla de som har en arbetsförmåga kommer att behövas på arbetsmarknaden och då kan vi inte ha ett sjukförsäkringssystem som leder till att äldre med förmåga att arbeta lämnar arbetsmarknaden i förtid via sjukersättningen.

Regeringen har under lång tid monterat ned rehabiliteringskedjan och även avskaffat den bortre tidsgränsen, vilket har lett till fler långtidssjukskrivna utan aktiva rehabili­teringsinsatser. Att välja en lösning som handlar om att gömma och glömma denna grupp sjukskrivna genom förtidspensionering innebär att de förvisas till ett utanförskap.

I propositionen benämns underlättandet att få sjukersättning för dem som närmar sig ålderspension som en ”trygghetspension”. Detta begrepp är sakligt felaktigt eftersom förslaget inte utgör någon ålderspensionsförmån. Det är därför direkt vilseledande att beskriva förmånen som trygghetspension.

Maria Malmer Stenergard (M)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Katarina Brännström (M)

Arin Karapet (M)

Ann-Sofie Alm (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-04-28 Bordlagd: 2022-05-04 Granskad: 2022-05-04 Hänvisad: 2022-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)