med anledning av prop. 2021/22:176 Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

Motion 2021/22:4524 av Ciczie Weidby m.fl. (V)

av Ciczie Weidby m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2021/22:4524

av Ciczie Weidby m.fl. (V)

med anledning av prop. 2021/22:176 Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

1        Innehållsförteckning

1Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3Propositionens huvudsakliga innehåll

4Inledning

5Vänsterpartiets ståndpunkt

6En reformerad arbetsrätt

6.1Uppsägning från arbetsgivarens sida

6.1.1En uppsägning från arbetsgivarens sida ska grunda sig på sakliga skäl

6.1.2Reglerna om sakliga skäl för uppsägning ska vara dispositiva

6.1.3Följdändringar som gäller hänvisningar till anställningsskyddslagen

6.2Turordning vid uppsägning

6.2.1Möjligheten att göra undantag från turordningen ska utökas

6.3Tvister om ogiltigförklaring

6.3.1En anställning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-04-05 Granskad: 2022-04-07 Bordlagd: 2022-04-08 Hänvisad: 2022-04-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (17)