med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition

Motion 2021/22:4723 av Per Bolund m.fl. (MP)

av Per Bolund m.fl. (MP)

Motion till riksdagen

2021/22:4723

av Per Bolund m.fl. (MP)

med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut

2 Inledning

3 Åtgärder mot konsekvenser av krig och pandemi

Ett effektivt krisstöd som värnar klimatmålen

Bryt beroendet av fossila bränslen

Riktade stöd till landsbygden och jordbruket

Ett krisstöd som värnar dem med minst marginaler

Ett ordnat mottagande och en stark välfärd och rättsstat

Ge dem som flytt från Ukraina möjligheter till ett bra liv i Sverige

Stötta kulturens återstart

4 Det ekonomiska läget

Framtiden

Andra mått på välfärd

Utvecklingen av utsläpp av växthusgaser

5 En grön ekonomi

En cirkulär ekonomi inom naturens ramar

Intensifiera
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-05-04 Granskad: 2022-05-06 Bordlagd: 2022-05-10 Hänvisad: 2022-05-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)