med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition

Motion 2021/22:4714 av Jimmie Åkesson och Oscar Sjöstedt (båda SD)

av Jimmie Åkesson och Oscar Sjöstedt (båda SD)

Motion till riksdagen

2021/22:4714

av Jimmie Åkesson och Oscar Sjöstedt (båda SD)

med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Inledning

Riktlinjer för budgetpolitiken – tryggheten först

Stärk rättsväsendet, hela rättskedjan

En misslyckad migrationspolitik

Stärkt ekonomi för Sveriges hushåll

Fler i arbete

Konjunkturläget

Konjunkturläget i omvärlden

Konjunkturläget i Sverige.

Utsikter för arbetslösheten

Stärk Sveriges motståndskraft

Ett starkare försvar

Inriktningen för upprustningen av försvaret

Stärkt civil beredskap och inhemsk livsmedelsförsörjning

Billigare transporter

Riv upp 2030-målet

Permanent sänkt skatt

Sänkt reduktionsplikt

En stabil
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-05-04 Granskad: 2022-05-06 Bordlagd: 2022-05-10 Hänvisad: 2022-05-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)