med anledning av prop. 2020/21:151 Framtidens infrastruktur - hållbara investeringar i hela Sverige

Motion 2020/21:4037 av Jens Holm m.fl. (V)

av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2020/21:4037

av Jens Holm m.fl. (V)

med anledning av prop. 2020/21:151 Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Bakgrund

4 Utgångspunkter för infrastrukturen

4.1 Våra klimatmål måste vara styrande för transportsystemet

4.1.1 Trängselskatter och trängselavgifter

4.1.2 Överflyttning av gods till järnväg och sjöfart

4.2 Fyrstegsprincipen

4.3 Ett transporteffektivt samhälle – med lägre klimatpåverkan

4.4 Inför en investeringsbudget

4.5 Medfinansiering

4.6 En hållbar samhällsplanering

4.7 Ökad it-användning för minskad klimatpåverkan

5 Resor och transporter i dag och utveckling till 2040

6 Pågående arbete

7 Satsningar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-05-05 Bordlagd: 2021-05-06 Granskad: 2021-05-06 Hänvisad: 2021-05-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (21)