Motionen utgår

Motion 2019/20:3453

Motion till riksdagen
2019/20:3453

Motionen utgår.

Motionen behandlas inte

Händelser

Utgången: 2020-01-15 Inlämnad: 2020-01-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)