med anledning av prop. 2018/19:89 Höjt tak för rutavdrag

Motion 2018/19:3073 av Tony Haddou m.fl. (V)

av Tony Haddou m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens proposition 2018/19:89 Höjt tak för rutavdrag.

Motivering

I propositionen föreslås att det nuvarande taket för RUT-avdrag för personer som inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och beskattningsår. Det innebär att taket för RUT-avdraget blir 50 000 kronor för samtliga. RUT-avdraget innebär att du som privatperson får göra avdrag från din skatt för kostnaden när du anlitar någon för vissa hushållsnära tjänster. Till de hushållsnära tjänster som omfattas av RUT-avdraget hör bl.a. (med vissa förbehåll) städarbete, tvättning, snöskottning, häck- och gräsklippning och barnpassning. Skattesubventionen i RUT-avdraget uppgår till 50 procent av arbetskostnaden upp till ett tak på 25 000 kronor per år för personer under 65 år, och upp till 50 000 kronor för personer över 65 år. Det är det förstnämnda taket som nu föreslås höjas till 50 000 kronor per år.

Vänsterpartiet har inget emot hushållsnära tjänster. Det vi vänder oss emot är att dessa skattesubventioneras. Skattereduktionen för hushållsnära tjänster är därtill ojämnt fördelad över inkomstfördelningen. I figuren nedan visas dels hur stor andel av person­erna i respektive inkomstskikt som gör RUT-avdrag, dels hur stora de genomsnittliga avdragsbeloppen är inom respektive inkomstskikt. I låg- och medelinkomstskikt, med inkomster på 100 000–400 000 kronor, används RUT-avdraget av ca 10 procent, medan andelen som använder RUT-avdrag i inkomstskiktet +1 000 000 kronor uppgår till över 40 procent. Personerna i de högre inkomstskikten som använder RUT gör det också för större belopp. I det översta inkomstskiktet ligger det genomsnittliga RUT-avdraget på över 10 000 kronor, vilket kan jämföras med 4 000–5 000 kronor i snitt i mer normala inkomstlägen. Detta innebär i praktiken att låg- och medelinkomsttagare subventionerar höginkomsttagares städhjälp. Detta är inte bara orimligt och orättfärdigt, utan det är också ett slöseri med skattebetalarnas pengar. Pengarna som används för att skatte­subventionera städhjälp m.m. skulle i stället kunna användas för att t.ex. bygga ut hemtjänsten, göra den mer tillgänglig och billigare. Regeringen vill nu alltså bygga ut detta system genom att tillåta skattereduktion för högre belopp. I sin konsekvensanalys bedömer regeringen att den ekonomiska ojämlikheten kommer att öka som ett resultat av förslaget, och sysselsättningseffekten av reformen beräknas som mycket begränsad.

Riksdagen bör avslå regeringens proposition 2018/19:89 Höjt tak för RUT-avdrag. Detta bör riksdagen besluta.

Figur 1 Skattereduktion för RUT, 2017

Medelvärde för personer med reduktion samt andel per inkomstskikt

Källa: SCB (Inkomster och skatter).

 

 

Tony Haddou (V)

 

Ulla Andersson (V)

Nooshi Dadgostar (V)

Ali Esbati (V)

Ida Gabrielsson (V)

Christina Höj Larsen (V)

Daniel Riazat (V)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Ciczie Weidby (V)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-04-24 Bordlagd: 2019-04-25 Granskad: 2019-04-25 Hänvisad: 2019-04-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)