med anledning av prop. 2017/18:72 Räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter

Motion 2017/18:3967 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD)

av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att räntetaket ska innefatta samtliga avgifter för krediten och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att räntetaket ska gälla för all kreditgivning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna ser positivt på att marknaden för högkostnadskrediter nu begränsas genom en kombination av räntetak och kostnadstak. Dock skulle vi vilja att räntetaket även innefattade avgifter och eventuella kostnader för krediten. Nu finns en risk att kreditgivaren utnyttjar möjligheten att ta ut avgifter för att hålla nere räntan på en kredit. För konsumenten av krediten har det mindre betydelse om kostnaden kallas ränta, fakturaavgift eller uppläggningsavgift. Det är den så kallade effektiva räntan på lånet som är intressant. Räntetaket bör utifrån hur det är utformat i förslaget ge utrymme för en kreditgivare att bedriva en kreditverksamhet, utan att behöva överskrida 40 % effektiv ränta, utöver gällande referensränta, till konsumenten och om så inte är fallet ska krediten inte heller beviljas.

Räntetaket ska enligt propositionen gälla ”högkostnadskrediter”, vilket kan anses som en onödig formulering då alla krediter över 30 % per definition anses vara högkostnadskrediter. Det borde alltså vara möjligt att formulera just delen om ett räntetak som ett tak för all form av kreditgivning och därigenom undvika att någon oklarhet uppstår kring kredittaket och för vilken typ av kreditgivning som taket gäller.

Mikael Eskilandersson (SD)

Roger Hedlund (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-02-01 Bordlagd: 2018-02-08 Granskad: 2018-02-08 Hänvisad: 2018-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)