med anledning av prop. 2016/17:185 En tidsbegränsad vapenamnesti 2018

Motion 2016/17:3747 av Johan Hedin (C)

av Johan Hedin (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inkludera handgranater i vapenamnestin och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Användandet av handgranater bland kriminella ökade enligt polisen med 170 procent mellan 2015 och 2016. År 2015 detonerades 10 handgranater och polisen hade 45ärenden där handgranater förekom, medan det året efter var uppe i 27 fall av detonationer och 52 ärenden där handgranater förekom. Granatattacker har skett mot lokaler och bostäder helt utan hänsyn till om där funnits människor eller inte, och i augusti 2016 dog en åttaårig pojke efter att en handgranat hade kastats in genom fönstret där han låg och sov. Utvecklingen är oroande.

Inflödet av handgranater i Sverige har ökat de senaste två åren och ser inte ut att mattas av. Enligt polisen är Sverige ett av de länder i Europa där användningen av handgranater ökat mest. Centerpartiet ser positivt på att strängare straffnivåer har införts för den som använder handgranater och andra explosiva varor utan tillstånd och ser också fram emot att regeringen, i enlighet med ett tillkännagivande om att ytterligare skärpa straffen, återkommer med förslag på detta.

Mot bakgrund av den ökade användningen av handgranater vid kriminella uppgörelser anser Centerpartiet, precis som Åklagarmyndigheten i sitt remissvar, att amnestin bör omfatta även sådana varor, under förutsättning att inlämnandet kan göras på ett säkert sätt. Vi vill därför att regeringen återkommer med förslag på hur detta skulle kunna gå till.

Johan Hedin (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-05-30 Bordlagd: 2017-06-01 Granskad: 2017-06-01 Hänvisad: 2017-06-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)