med anledning av prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition

Motion 2013/14:Fi14 av Åsa Romson m.fl. (MP)

av Åsa Romson m.fl. (MP)
Motion till riksdagen

2013/14:Fi14

av Åsa Romson m.fl. (MP)

med anledning av prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition

201314MP062 För ett modernare Sverige Klimatansvar kunskap och nya jobb

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut 4

För ett modernare Sverige – Klimatansvar, kunskap och nya jobb 4

1 Våra skarpa satsningar 4

2 Det ekonomiska läget 4

2.1 Bräcklig återhämtning i omvärlden 5

2.2 Sverige dras med 6

2.3 Arbetsmarknaden stärks men långtidsarbetslösheten är hög 7

2.4 Inflation, penningpolitik och hushållens skulder 9

2.5 De offentliga finanserna behöver stärkas 11

2.6 Fler lever med låg ekonomisk standard 13

2.7 Ekonomiska reformer på längre sikt 14

2.7.1 Behov av höjda miljöskatter 14

2.7.2 Skatteöversyn
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2014-04-29 Bordläggning: 2014-05-07 Hänvisning: 2014-05-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)