med anledning av prop. 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition

Motion 2010/11:Fi12 av Peter Eriksson m.fl. (MP)

av Peter Eriksson m.fl. (MP)
Motion till riksdagen

2010/11:Fi12

av Peter Eriksson m.fl. (MP)

med anledning av prop. 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition

MP026

Inledning

Miljöpartiet de gröna har en vision för Sverige. Vi vill se ett hållbart Sverige där människor känner sig delaktiga och trygga, ett Sverige som är öppet mot omvärlden och där alla kan utvecklas och ges möjligheter till ett gott liv.

Vi vill modernisera den svenska ekonomin så att nya gröna hållbara jobb skapas i växande företag. Vi vill bygga ett samhälle där människor kan känna sig trygga och där unga kan växa och ta ansvar. Sverige ska vara en föregångare i omställningen till en hållbar ekonomi och samhällsutveckling. Människors kreativitet och lust att skapa ska få utvecklas och blomstra.

Miljöpartiet tar ansvar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-05-04 Bordläggning: 2011-05-05 Hänvisning: 2011-05-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (18)