med anledning av prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat

Motion 2008/09:MJ17 av Mona Sahlin m.fl. (s, v, mp)

av Mona Sahlin m.fl. (s, v, mp)
Motion till riksdagen

2008/09:MJ17

av Mona Sahlin m.fl. (s, v, mp)

med anledning av prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat

-s33200

1 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen godkänner det mål för utsläppen i Sverige till 2020 som föreslås i motionen (4.2.1).

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mål för Sveriges insatser utomlands till 2020 (4.2.2).

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om klimatmål för 2050 (4.2.3).

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att de internationella klimatförhandlingarna leder fram till bindande åtaganden för utsläppsminskningar (5.1).

Riksdagen tillkännager för regeringen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-04-01 Bordläggning: 2009-04-02 Hänvisning: 2009-04-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (41)