med anledning av prop. 2005/2006:142 Höjt inkomsttak vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst och höjd lägstanivå för hel föräldrapenning

Motion 2005/06:Sf30 av Per Westerberg m.fl. (m)

av Per Westerberg m.fl. (m)
[1]

Kvinnors sjukskrivningar – En studie om riskfaktorer för långtidssjukskrivning”, Renstig M och Sandmark H, Karolinska Institutet, 2005.

[2]

Vad säger ekonomerna? – En forskningsöversikt, Samtal om socialförsäkring nr 9, Socialförsäkringsutredningen, 2006.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-03-30 Bordläggning: 2006-04-07 Hänvisning: 2006-04-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)