med anledning av prop. 2005/06:77 Genomförande av EG-direktiven om unionsmedborgares rörlighet inom EU och om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

Motion 2005/06:Sf19 av Linnéa Darell m.fl. (fp)

av Linnéa Darell m.fl. (fp)
[1]

Prop. 77 sid. 13, 3 a kap. 3 §.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-02-24 Bordläggning: 2006-03-06 Hänvisning: 2006-03-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)