med anledning av prop. 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition

Motion 2005/06:Fi9 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Sammanfattning: Kom igen Sverige!

Regeringen överdriver styrkan i svensk ekonomi. Talet om ”Bäst i Europa” saknar täckning i robust statistik. Sedan Göran Persson blev statsminister för tio år sedan har avståndet mellan Sverige och de länder i Europa som gått bäst ökat kraftigt. För tio år sedan låg de fem bästa OECD-länderna, varav fyra europeiska, 24 procent högre än Sverige, nu har avståndet ökat till 37 procent. År 1996 låg vi på trettonde plats i ligan. Och på den nivån är vi fortfarande.

I ljuset av de utmaningar vi står inför – den allt tuffare internationella konkurrensen och den kraftiga ökningen av antalet äldre om några år – är många indikatorer i svensk ekonomi djupt bekymmersamma.

Den verkliga arbetslösheten är fortfarande omkring 17 procent.

Bortsett från
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2006-05-03 Bordläggning: 2006-05-04 Hänvisning: 2006-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)