med anledning av prop. 2004/05:23 Nationaldagen den 6 juni som allmän helgdag

Motion 2004/05:K2 av Mats Einarsson m.fl. (v)

av Mats Einarsson m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens förslag att göra nationaldagen den 6 juni till allmän helgdag.

Motivering

Som skäl för sitt förslag att göra nationaldagen den 6 juni till allmän helgdag anför regeringen att "det svenska språket, den svenska historien, det svenska kulturarvet och det svenska samhällssystemet utgör stora delar av den nationella identiteten som i en tid med ökad internationalisering förefaller bli mer och mer betydelsefull". Vi delar inte denna uppfattning. Tvärtom menar vi att det är angeläget att motverka ett ideologiserat nationsbegrepp grundat i etnicitet, språk och "kulturarv" och istället framhäva det multietniska samhället som naturlig och självklar grund för medborgarrätt och folksuveränitet. Att framhäva nationaldagen, med sin historiska bakgrund i en tämligen inskränkt nationalism, genom att göra den till helgdag vore ett steg i fel riktning. Dessutom innebär förslaget att ersätta annandag pingst med nationaldagen som helgdag en arbetstidsförlängning.

Stockholm den 28 oktober 2004

Mats Einarsson (v)

Rossana Dinamarca (v)

Siv Holma (v)

Rolf Olsson (v)

Peter Pedersen (v)

Tasso Stafilidis (v)

Alice Åström (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-28 Bordläggning: 2004-10-29 Hänvisning: 2004-11-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)