med anledning av prop. 2004/05:150 Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag

Motion 2004/05:MJ37 av Sverker Thorén m.fl. (fp, m, kd, c)

av Sverker Thorén m.fl. (fp, m, kd, c)
Sammanfattning

Alliansen för Sverige vill se en politik som skapar förtroende mellan beslutsfattare och berörda på alla nivåer i samhället. Vi vill bryta det uppifrånperspektiv som i dag präglar miljöarbetet i Sverige. Vi tror att människors vilja och förmåga att förbättra miljön kan ge oss de rätta förutsättningar som krävs för att uppnå en hållbar utveckling. Genom delaktighet skapas förtroende för de åtgärder som behövs för att uppnå miljömålen. I stället för centralstyrda beslut och en komplicerad och stelbent myndighetsprövning behöver vi i Sverige en miljöpolitik som uppmuntrar till nytänkande, som investeringar i ny, miljövänligare teknik. Alliansen vill föra en miljöpolitik som främjar en miljödriven tillväxt.

Alliansens förslag på ändringar i miljömålen leder till en bättre
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-06-15 Bordläggning: 2005-06-16 Hänvisning: 2005-06-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (41)